اوقات شرعی
 • پنج شنبه،03 بهمن 1398
 • ورود
 
     
   • ناحیه 3

    ناحیه 3

     

    شرح
    واحد
    ناحیه3
    جمعیت
    تن (نفر)
    86435
    مساحت محدوده خدماتی
    مترمربع
    21657985
    مساحت حریم
    مترمربع
    55902369

     

    رئیس ناحیه: مهدی یوسف زاده 

    کارشناس فرهنگی: خانم اسحاقی

    مسئول خدمات شهری: کفشدار طوسی

    کارشناس فنی و عمران: کارساز

    کارشناس امور اداری: زمانی

     کارشناس فضای سبز :

     فعالیتهایی که در این ناحیه صورت می گیرد به شرح ذیل می باشد:
    الف) فرهنگی- اجتماعی:

    1- برگزاری کلاسهای آموزشی ویژه شهروندان

    2- برگزاری تورهای گردشگری

    3-تشکیل و پیگیری شوراهای اجتماعی محلات در سطح منطقه

    4- برگزاری المپیادهای ورزشی محلات

    5-نصب و تجهیز بوستانها و پارکهای خطی به وسایل بدنسازی

    6-برگزاری دوره های آموزشی ویژه بانوان

    7- فضا آرایی شهری و نصب ریسه و المان

    8-نقاشی دیواری در سطوح 1، 2 و 3

    9- برگزاری جشن های محلی به صورت هفتگی

    10- تجهیز مساجد به وسایل ورزشی

    11- کمک به بهبود مساجد

     

    ب) شهرسازی :
    1- صدور مجوزهای ساختمانی ( پروانه ساختمانی ، پایانکار ساختمانی )


    2- پاسخگویی استعلام ( صنفی ، ادارات ،آستان و اوقاف ، بانک و مانند آن )


    ج) خدمات شهری :
    1- تخریب دیوار های خطری
    2- حفر چاههای جاذب آب
    3-جمع آوری سد معبر ناشی از فعالیت دست فروشان
    4-رفع آب گرفتگی معابر
    5-رنگ آمیزی وسایل بازی و جداول
    6-نصب تابلو اسامی معابر
    7-شستشوی نرده های ترافیکی / جداول
    8-صدور اخطاریه و اجرای مفاد کمیسیون بند 20 ماده 55
    9- امور مر تبط با پیمانکاران تنظیف سطح ناحیه ( شامل : جمع آوری لجن از کانالها ، زباله ، حمل خاک ونخاله )
    10- تخلیه و لایروبی جوی ها،اگوها و کانالهای سرپوشیده
    11- تسطیح و شن ریزی معابر خاکی
    12- جمع آوری سد معبر ناشی از فعالیت دست فروشان
    13- جمع آوری تابلوهای بدون مجوز که ایجاد سد معبر نموده اند

    د) درآمد :
    1- وصول عوارض مجوزساختمانی صادره
    2-وصول عوارضی نوسازی
    3- وصول عوارض اصناف

    ه) فضای سبز:
    1- ایجاد ، گسترش و نگهداری فضای سبز در سطح ناحیه
    2-قطع درختان ( خشک ، خطری ،باد افتاده )
    3- امورمرتبط با پیمانکاران نگهداری فضای سبز سطح ناحیه

     

    نام و نام خانوادگی: تاریخ و محل تولد: -
    میزان تحصیلات: -
    رایانامه:--تلفن:--
    فکس:--
    پل های ارتباطی
    تلفن تماس :36581008فکس :--رایانامه :--
    آدرس :نبش توس 53