اوقات شرعی
 • سه شنبه،01 بهمن 1398
 • ورود
 
     
   • اداره فنی و عمران

    اداره فنی و عمران

    واحد فنی و عمران:

    واحد فنی و عمران با بهره گیری از چندین پیمانکار پروژه های مختلف عمرانی از قبیل لکه گیری آسفالت ،زیر سازی و آسفالت معابر خاکی،تعویض جداول فرسوده ،احداث کانال های جدید و پیاده رو سازی و بهسازی مبلمان شهری و......را اجرا می نماید.که در نیمه اول سال 86 فعالیت هایی به شرح ذیل صورت گرفته است.

     

    نام پروژه:احداث کانال و مرمت آسفالت
    مکان اجرا:شهرک نوید
    زمان اجرا:شش ماهه اول 86
    طول .پروژه:430 متر
    موضوع پروژه:جمع آوری آب های سطحی
    میزان اعتبار:1.200.000.000 ریال

       

     

     

     

    نام پروژه:زیرسازی آسفالت
    مکان اجرا:معابر شهرک امام علی(ع) (نوده)
    زمان اجرا:شش ماهه ابتدای سال 86
    مساحت پروژه:19230 متر مربع
    میزان اعتبار: 500.000.000 ریال
    موضوع پروژه:بهسازی معابر سطح منطقه

     

     

      

     

     

     

     

      

     

     

     

      نام پروژه:لکه گیر ی و مرمت جداول و آسفالت مکان اجرا:سطح منطقه
    زمان اجرا:شش ماهه ابتدای 86
    مساحت:64286 متر مربع
    موضوع پروژه:بهسازی معابر سطح منطقه
    میزان اعتبار:2.250.000.000 ریال

     

     

     

      

    نام پروژه:احداث جدول و کانیو

    مکان اجرا:خیابان مطهری 8

    زمان اجرا:شش ماهه ابتدای 86

    طول پروژه:790 متر

    موضوع پروژه:جمع آوری آب های سطحی

    میزان اعتبار: 150.000.000 ریال

      

     

    نام پروژه:احداث کانال حجت

    مکان اجرا:توس 43 شهرک حجت
    زمان:شش ماهه ابتدای سال 86
    موضوع پروژه:جمع آوری و دفع آب های سطحی
    طول پروژه:380 متر
    میزان اعتبار:300.000.000 ریال

     

     

     

     نام پروژه:ایمن سازی و دسترسی به جایگاه گاز CNG و احداث پارکینگ
    مکان اجرا:انتهای بولوار جانباز و حاشیه بولوار توس
    زمان اجرا:شش ماهه ابتدای سال 86
    موضوع پروژه:بهبود عبور و مرور شهری-بهبود ترافیک
    میزان اعتبار:150.000.000 ریال

     

     

     

      بدنه سازی کال ها و مسیل ها

     

     

     

     

     

     

    سنگفرش معابر

     

      

     

     

     

     


    جدول گذاری

     

     

     

     

     

     
    نام و نام خانوادگی: تاریخ و محل تولد: -
    میزان تحصیلات: -
    رایانامه:--تلفن:--
    فکس:--
    پل های ارتباطی
    تلفن تماس :7282040فکس :--رایانامه :--