اوقات شرعی
 
     
   • نحوه برخورد
    عنوان:

    نحوه پیگیری تخلفات ساختمانی


    هدف:

    جلوگیری از ساخت و سازهای غیر مجاز


    دامنه عملکرد:

    شهرداری و متخلفان ساختمانی


    مراحل و شرح اقدامات:

    1 - صدور اخطاریه مبنی بر توقف کار و مراجعه به شهرداری جهت ارائه مستندات قانونی
    2 - در صورت پیگیری و مراجعه فرد خاطی به شهرداری،به شهرسازی معرفی تا نسبت به اصلاح مجوز اقدام نماید و تا زمان پیگیری پرونده در حد مجاز ادامه کار بلا مانع می باشد.
    3 – در صورت عدم پیگیری ظرف48 ساعت نسبت به پلمب ملک اقدام می شود تا زمان اخذ اصلاحیه (یا اخذ مجوز) ادامه کار ساختمان متوقف می گردد.
    4 – در صورت ادامه کار برخلاف صورتجلسه تنظیم شده توسط نماینده دستگاه قضایی فک پلمب به دادگاه جهت پیگیری ارسال می گردد.
    5 – در صورت عدم توجه مالک و اصرار به تخلف نسبت به جمع آوری وسائل و مصالح پای کار حسب وظیفه قانونی اقدام و رسید مربوطه تحویل مالک یا نماینده وی در محل می گردد که تا زمان تخلف مستر نگردیده ، و به صورت امانی نزد شهرداری باقی می ماند.

     

    تعداد بازدید :2017
    نام:
    پست الکترونیک:
    شرح نظر:
    کد امنیتی: