اوقات شرعی
 • پنج شنبه،03 بهمن 1398
 • ورود
 
     
   • عوارض کسری پارکینگ

    نحوه محاسبه:

    T=M*P*S

     

    ضرایب عوارض زیربنای مسکونی چند واحدی
    ردیف کاربری ضریب قیمت منطقه ای (M) حداقل عوارض(ریال)
    1  مسکونی تا یک واحد کسری 50 -
    2  با بیش از یک واحد 70 700.000
    3  اداری وصنعتی 80 800.000
    4  تجارتی 100 1.000.000

    منظور از واحد در جدول فوق تعداد واحد کسری پارکینگ است.
    .در صورت کسری پارکینگ بیش از یک واحد، تا سقف یک واحد به ماخذ P 50 و مازاد بر یک واحد به ماخذ P70 محاسبه شود.


    پارامترهای مورد استفاده:

    M : ضریب P طبق جدول
    P : قیمت منطقه ای
    S : مساحت کسری پارکینگ

    در مواردی که شهرداری برابر ضوابط شهرسازی اجازه احداث پارکینگ نمی دهد عوارض پارکینگ به شرح ذیل شامل تخفیف می شود:

    1. در تراکم کم 95% تخفیف اعمال گردد.


    2. در تراکم متوسط وزیاد 50% تخفیف اعمال گردد.


    3. در کاربری تجاری و خدماتی 50% تخفیف اعمال گردد.


    . تا حد تراکم و واحد مجاز شامل این تخفیف بوده و مازاد بر آن شامل تخفیف نمی شود.


    تعداد بازدید :4033
    نام:
    پست الکترونیک:
    شرح نظر:
    کد امنیتی: