اوقات شرعی
 • پنج شنبه،03 بهمن 1398
 • ورود
 
     
   • کاربریهای موجود (لکه های کاربری)در طرح تفصیلی خازنی

    کاربریهای موجود در طرح تفصیلی خازنی:

     

    مسکونی

     

    تجاری

     

    دولتی،اداری

    کم

     

    مرکز محله  

     

    مرکز محله 

    متوسط

     

    مرکز ناحیه  

     

    مرکز ناحیه 

    زیاد

     

    مرکز شهر

     

    مرکز شهر

     

    صنعتی

    سبک وغیر مزاحم

    سنگین ومزاحم

     

     

     

    آموزشی

     اراضی تفریحات تجاری

    بهداشتی،درمانی

    نظامی

    حمل ونقل ،انبارداری وتوقفگاه

    حوزه مختلط آموزشی،کشاورزی

    فضای بازتفریحی و ورزشی

    حوزه مختلط صنعتی،کشاورزی 

     

    تعداد بازدید :2161
    نام:
    پست الکترونیک:
    شرح نظر:
    کد امنیتی: