اوقات شرعی
 • چهارشنبه،29 آبان 1398
 • ورود
 
     
   • پیام حقوقی 26

    پیام حقوقی هفته (شماره 26): بزه تغییر کاربری

    آیا می دانید که؟!

    جرم تغییر کاربری علاوه بر ارا ضی زراعی، در ساختمان ها و باغات شهری نیز ممکن است محقق شود.

    ب بزه تغییر کاربری ساختمانها

      بند 24 ماده 55 قانون شهرداری بیان می دارد: شهرداری در شهرهایی که نقشه جامع شهر تهیه شده است ، مکلف است طبق ضوابط نقشه مذکور در پروانه های ساختمانی نوع استفاده از ساختمان را قید کند. در صورتیکه بر خلاف مندرجات پروانه ساختمانی در منطقه غیر تجاری محل کسب و پیشه یا تجارت دائر شود شهرداری مورد را در کمیسیون مقرر در تبصره 1 ماده 100 این قانون مطرح می نماید و کمیسیون در صورت احراز تخلف مالک یا مستاجر با تعیین مهلت مناسب که نباید از دو ماه تجاوز نماید، در مورد تعطیل محل کسب یا پیشه یا تجارت ظرف مدت یکماه اتخاذ تصمیم می کند . این تصمیم بوسیله مامورین شهرداری اجرا می شود و کسی که عالماً از محل مزبور پس از تعطیلی برای کسب و پیشه یا تجارت استفاده کند، به حبس جنحه ای از شش ماه تا دو سال و جزای نقدی تا پنج هزار ریال محکوم خواهد شد و محل کسب نیز مجدداً تعطیل می شود. دائر کردن دفتر وکالت و مطب و دفتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و دفتر روزنامه و دفتر مهندسی  به وسیله مالک از نظر این قانون استفاده تجاری محسوب نمی شود.

    ج تغییر کاربری از طریق انهدام باغات شهری

       بر اساس تبصره 1 ماده 6 لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز درشهرها مصوب 3/3/ 1395 : در صورتیکه قطع درخت از طرف مالکین بنحوی باشد که باغی را از بین ببرد و از زمین آن بصورت تفکیک و خانه سازی استفاده کند، همه زمین بنفع شهرداری ضبط می شود و به مصرف خدمات عمومی شهر می رسد .اگر چه این تبصره ضمانت اجراء مناسبی برای حفظ باغات شهری است  لیکن در عمل مورد اقبال محاکم قضایی قرار نداشته است و علیرغم وسعت نابودی باغات شهری تمسک به این قانون بسیار اندک بوده است.

    متاسفانه مالکینی که با از بین بردن باغات و تفکیک زمین آن،زمینه ساخت و سازهای غیر مجاز را فراهم می کنند ،به اصول شهرسازی لطمه وارد نموده و سبب اضرار به حقوق عمومی می شوند.

     

    تعداد بازدید :162
    نام:
    پست الکترونیک:
    شرح نظر:
    کد امنیتی: