اوقات شرعی
 • چهارشنبه،29 آبان 1398
 • ورود
 
     
   • پیام حقوقی 29

    پیام حقوقی هفته شماره 29: تشریفات قانونی تملک قهری املاک توسط دولت و شهرداری

    آیا میدانید که؟!

     تملک قهری املاک مردم توسط دولت و شهرداری ها ، نیازمند یکسری تشریفات خاص می باشد.

     وزارتخانه ها، موسسات ، شرکت ها ی دولتی وابسته به دولت و شهرداری ها و بانک ها ودانشگاه های دولتی و موسساتی که شمول قانون نسبت به آنها مستلزم ذکر نام می باشند، آنگاه که نیازمند تملک ابنیه ، اراضی و تاسیسات اشخاص باشند و اقدامات اجرایی را در این خصوص آغاز نمایند، دستگاه اجرایی نامیده می شوند. دستگاه اجرایی برای تملک شهری ناگزیر از رعایت شرایط و تشریفات قانونی ویژه ای است.

    این تشریفات عبارتند از:

    الف: وجود طرح مصوب و نیاز دستگاه اجرایی: یکی از شرایط اصلی و ضروری تملک قهری وجود طرح مصوب است. اجرای طرح مصوب باید ضرورت داشته باشد و به تصویب عالی ترین مقام دستگاه اجرایی برسد. با توجه به اینکه کاربری های مختلف املاک در نقشه های جامع ، هادی و تفصیلی شهری پیش بینی می شود، لذا اگر اراضی و املاک مورد نیاز دستگاه اجرایی منطبق با کاربری موجود نباشد، می توان از طریق مراجع صالح درخواست تغییر کاربری را نمود. بنابراین ضرورت یکی از مبانی قانونی تملک قهری می باشد و هرگاه منتفی شود، طبیعتاً امکان تمسک به آن زایل می گردد. حال با توجه به اینکه بالاترین مقام دستگاه اجرایی ، مقام تعیین کننده ی ضرورت شناخته شده است، در شهرداری ها ، شهردار بالاترین مقام اجرایی محسوب می شود.

    در پیام های حقوقی بعدی در رابطه باسایر تشریفات تملک قهری املاک توسط دولت و شهرداری ها اطلاع رسانی می شود.

    تعداد بازدید :186
    نام:
    پست الکترونیک:
    شرح نظر:
    کد امنیتی: