اوقات شرعی
 • چهارشنبه،29 آبان 1398
 • ورود
 
     
   • پیام حقوقی 40

    پیام حقوقی هفته شماره 40: صلاحیت کمیسیون ماده صد

    آیا میدانید که ؟!

    صلاحیت یعنی شایستگی ذاتی کمیسیون ماده صد در رسیدگی به موضوعات ، به دو دسته ی صلاحیت ذاتی و صلاحیت محلی تقسیم می شود.

    صلاحیت ذاتی: این صلاحیت ریشه در نظم عمومی و قواعد آمره دارد و قابل تغییر نیست. یعنی سایر مراجع از رسیدگی به موضوعاتی که ویژه ی این مرجع است ، منع شده اند و این مرجع منحصراً حق رسیدگی به موضوعات تحت صلاحیت خود را دارد.

    تبصره ذیل بند 24 ماده 55 قانون شهرداری ها دو نوع صلاحیت برای کمیسیون ماده صد مقرر نموده است.

    1-    صلاحیت رسیدگی به کلیه ی تخلفات ساختمانی از قبیل احداث بنای بدون پروانه یا زائد بر پروانه ، احداث بنای زائد بر تراکم مجاز ، تخلفات مربوط به عدم استحکام بناء ، عدم رعایت اصول فنی ، بهداشتی و شهرسازی.

    در رابطه با تغییر کاربری نیز، درست است که یکی از جنبه های اصول شهرسازی ، رعایت کاربری در احداث ساختمان است ،  لیکن اگر کمیسیون عقیده بر بقاء ملک و صدور رای جریمه داشته باشد ، نمی تواند قبل از طی مراحل مربوط به تغییر کاربری ، بلامانع بودن صدور گواهی پایانکار را اعلام دارد. به نظر می رسد در این حالت باید رسیدگی کمیسیون ماده صد تا زمان طی مراحل تغییر کاربری در مراجع صالح متوقف بماند. عقیده دیگر آنست که به دلیل عدم رعایت اصول شهرسازی باید رای قلع و قمع بنا صادر گردد.

    باید توجه داشت عدم توجه به این امر، سبب تجاوز به قاعده امری رعایت کاربری های مصوب شهری است که تمامی مراجع و اشخاص مکلف به رعایت آن هستند. بنابر این کمیسیون ماده صد نمی تواند در مورد بنای مسکونی که در کاربری خدماتی ایجاد شده است رای پرداخت جریمه صادر نماید و شهرداری را ملزم نماید در مورد این ملک گواهی پایانکار صادر نماید.

    در پیام های حقوقی بعدی به ادامه ی این موضوع می پردازیم.  

    تعداد بازدید :106
    نام:
    پست الکترونیک:
    شرح نظر:
    کد امنیتی: