اوقات شرعی
 • چهارشنبه،29 آبان 1398
 • ورود
 
     
   • پیام حقوقی 41

    پیام حقوقی هفته شماره 41: صلاحیت ذاتی کمیسیون ماده صد

    آیا میدانید که ؟!

    کمیسیون ماده صد علاوه بر اینکه صلاحیت رسیدگی به کلیه ی تخلفات ساختمانی را دارد، در رابطه با تخلف نحوه ی استفاده از اماکن مسکونی نیز دارای صلاحیت ذاتی می باشد.

    2- رسیدگی به تخلف نحوه ی استفاده از اماکن مسکونی: به موجب تبصره بند 24 ماده 55 قانون شهرداری ها، " شهرداری در شهرهایی که نقشه جامع شهر تهیه شده، مکلف است طبق ضوابط نقشه مذکور در پروانه های ساختمانی ، نوع استفاده از ساختمان را قید کند. در صورتیکه بر خلاف مندرجات پروانه ساختمانی در منطقه غیر تجارتی محل کسب ، پیشه یا تجارت دایر شود ، شهرداری موضوع را در کمیسیون مقرر در تبصره 1 ماده صد مطرح می نماید. کمیسیون در صورت احراز تخلف مالک یا مستاجر با تعیین مهلت مناسب که نباید از دو ماه تجاوز نماید در مورد تعطیل محل کسب یا پیشه یا تجارت ظرف مدت یک ماه اتخاذ تصمیم می کند. این تصمیم بوسیله ی مامورین شهرداری اجرا می شود و کسی که عالما از محل مزبور پس از تعطیل برای کسب و پیشه یا تجارت استفاده کند به حبس جنحه ای از 6 ماه تا دو سال و جزای نقدی از پنج هزار و یک ریال تا ده هزار ریال محکوم خواهد شد و محل کسب نیز مجدداً تعطیل می شود" .

    تفاوت این نوع صلاحیت با صلاحیت رسیدگی به کلیه ی تخلفات ساختمانی، در اینست که موارد مذکور در صلاحیت اخیر، مربوط به ماهیت تخلفات ساختمانی است که صرف نظر از نحوه ی استفاده از ملک قابل احراز است لیکن موارد مذکور در این بند، به تخلف در نحوه ی استفاده مربوط می شود. لذا مالکین اراضی واقع در شهرها و حریم آن مکلفند اولاً برای احداث بنا از شهرداری مجوز بگیرند و در مرحله ی احداث بنا از حدود مجوز خود تعدی ننمایند و ثانیاً در مرحله ی بهره برداری از ساختمان ، نوع کاربری و استفاده را که در پروانه ساختمانی قید شده است رعایت نمایند. عدم رعایت این ترتیبات تخلف محسوب می شود و کمیسیون ماده صد، صلاحیت رسیدگی به آن ها را خواهد داشت.

     

    تعداد بازدید :102
    نام:
    پست الکترونیک:
    شرح نظر:
    کد امنیتی: