اوقات شرعی
 • چهارشنبه،29 آبان 1398
 • ورود
 
     
   • پیام حقوقی 43

    پیام حقوقی هفته شماره 43: نحوه ی رسیدگی و صدور رای

    آیا میدانید که ؟!

    نحوه ی رسیدگی و صدور رای در کمیسیون ماده صد به چه نحو است؟

    کمیسیون ماده صد دارای سه، عضو اصلی می باشد و با حضور هر سه رسمیت می یابد اما موافقت دو عضو از سه عضو برای صدور رای الزامیست درتبصره ی 1 ماده صد به حضور نماینده ی شهرداری بدون حق رای اشاره شده است و ذینفع می تواند دفاعیات خود را کتباً اعلام نماید. به موجب تصاویر پیوست، توضیحات مبسوط در رابطه با اعضای کمیسیون ماده صد به استحضار می رسد.

    تعداد بازدید :90
    نام:
    پست الکترونیک:
    شرح نظر:
    کد امنیتی: