اوقات شرعی
 • چهارشنبه،29 آبان 1398
 • ورود
 
     
   • پیام حقوقی 44

    پیام حقوقی هفته شماره 44 : نقش شهرداری و اشخاص ذینفع در کمیسیون ماده صد

    آیا می دانیدکه ؟!

     

    بر اساس تبصره ذیل بند 24 ماده 55 و تبصره 1 ماده 100 قانون شهرداریها،  شهرداری و ذینفع حق درخواست رسیدگی به تخلفات ساختمانی را در کمیسیون ماده صد دارند .

     

    الف : شهرداری :  شهرداری مرجع جلوگیری از ساخت و سازهای غیر مجاز در محدوده قانونی و حریم شهرها است . این نهاد می تواند از عملیات ساختمانی ساختمان های بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه بوسیله مأمورین خود جلوگیری کند لیکن در پاره ای موارد به دلیل ارتکاب تخلف ، جلوگیری از آن بی معناست. در این حالت به تقاضای شهرداری ، موضوع در کمیسیون ماده صد مطرح می گردد. درست است که حسب قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 1374 کلیه افراد حق دارند موضوع تخلف را اعلام نمایند اما تنها مرجعی که می تواند از کمیسیون درخواست رسیدگی نماید ، شهرداری می باشد . منابع دسترسی به تخلفات ساختمانی متعدد است از جمله این منابع ، گزارشات مهندسین ناظر ساختمان می باشد که در تبصره 7 ماده 100 قانون شهرداری به آن اشاره شده است .  نقش شهرداری در این خصوص مانند نقش خواهان در تقدیم دادخواست و یا دادستان و شاکی خصوصی در رابطه با طرح دعوای کیفری است . البته شهرداری حق ندارد مانند اشخاص حقیقی هر زمان خواست دعوای خود را مسترد نماید ، و یا به عبارتی بعد از طرح پرونده در کمیسیون حق استرداد پرونده از کمیسیون  را ندارد .

    در پیام حقوقی بعدی در رابطه با ادامه این موضوع اطلاع رسانی می شود.

     

     

    تعداد بازدید :108
    نام:
    پست الکترونیک:
    شرح نظر:
    کد امنیتی: