اوقات شرعی
 • چهارشنبه،29 آبان 1398
 • ورود
 
     
   • پیام حقوقی 46

    پیام حقوقی هفته شماره 46 : اعتراض به آراء کمیسیون ماده صد

    آیا میدانید که؟!

    آرای صادره از کمیسیون بدوی ماده صد  قابل اعتراض در کمیسیون تجدیدنظر ماده صد می باشد.

    تبصره ده ماده صد قانون شهرداری در این رابطه بیان می دارد که در مورد آراء صادره از کمیسیون ماده صد قانون شهرداری، هر گاه شهرداری یا مالک یا قائم مقام او از تاریخ ابلاغ رای ظرف مدت 10 روز نسبت به آن رای اعتراض نماید، مرجع رسیدگی به این اعتراض کمیسیون دیگر ماده صد خواهد بود که اعضای آن بایستی غیر از افرادی باشند که در صدور رای قبلی شرکت داشته اند، رای این کمیسیون قطعی است. این بند به آئین رسیدگی در کمیسیون تجدیدنظر ماده صد اشاره نکرده است و صرفاً به این میزان بسنده کرده است که رای کمیسیون تجدیدنظر قطعی است.  

    این نوع آراء و آرایی که توسط کمیسیون بدوی صادر و در مهلت مقرر به آن اعتراض نشده است، قابل رسیدگی مجدد در دیوان عدالت اداری است. بند 2 ماده 10 قانون دیوان عدالت اداری به این مبنا تصریح دارد که رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء قطعی کمیسیون های ماده صد قانون شهرداری منحصراً از حیث نقض قوانین یا مقررات یا مخالفت با آن ها در صلاحیت دیوان عدالت اداری است. دادگاههای عمومی دادگستری صلاحیت رسیدگی به این موضوعات را ندارند. تصمیم دیوان در رابطه با تائید یا نقض رای کمیسیون ماده صد نیز قابل اعتراض است و هر یک از طرفین، قائم مقام یا وکیل یا نماینده ی قانونی ایشان حق تجدیدنظر خواهی دارند.

    در صورت نقض رای کمیسیون ماده صد توسط دیوان، مرجع رسیدگی مجدد به آن، کمیسیون هم عرض ماده صد است که در صدور رای دخالت نداشته است.

    در پیام حقوقی بعدی در رابطه با دستور موقت صادره از دیوان اطلاع رسانی می شود.

     

     

     

     

    تعداد بازدید :126
    نام:
    پست الکترونیک:
    شرح نظر:
    کد امنیتی: