اوقات شرعی
 • چهارشنبه،29 آبان 1398
 • ورود
 
     
   • پیام حقوقی 47

    پیام حقوقی هفته شماره 47 :  دستور موقت

    آیا میدانید که؟!

    قرار دستور موقت تصمیمی است که قبل از اظهار نظر در ماهیت موضوع ، توسط شعبه دیوان اتخاذ می گردد.

    بر اساس بند 2 ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری، صرفاً آرای قطعی کمیسیون های ماده صد در دیوان عدالت اداری قابل اعتراضند . این آراء خصیصه ی اجرایی دارند و صرفاً اعتراض نسبت به آن ها موجب متوقف ماندن عملیات اجرایی نمی گردد به این معنا که شهرداری می تواند با استفاده از مامورین اجرائیات خود، مفاد رای صادره را اجرا نماید. البته با توجه به اینکه امکان دارد بعد از رسیدگی دیوان ، رای کمیسیون ماده صد نقض گردد، قانونگذار به منظور جلوگیری از ورود خسارات غیر قابل جبران که ممکن است در نتیجه ی اجرا آراء قطعی کمیسیون ماده صد ایجاد شود، تدبیر دستور موقت را اندیشیده است.

    قرار دستور موقت تصمیمی است که قبل از اظهار نظر در ماهیت موضوع، توسط شعبه دیوان اتخاذ می گردد و موضوع آن عبارتست از خودداری اجرای رای صادره تا زمان رسیدگی به اصل موضوع . دستور موقت تاثیری در ماهیت دعوا ندارد و ممکن است در ماهیت ، رای بر ضرر معترض و خواهان دعوا صادر گردد.

    البته جهت صدور دستور موقت حسب مقررات بایستی یکسری شرایط توسط قاضی دیوان احراز گردد. این شرایط عبارتند از:

    1-عدم اجرای رای صادره : در صورتیکه در تاریخ تقاضا، موضوع عملیات انجام یافته باشد درخواست دستور موقت قابل استماع نخواهد بود.

    2- فوریت و ضرورت داشتن موضوع : که تشخیص آن با قاضی رسیدگی کنند ، می باشد.

    لذا با توجه به اینکه ماهیت دستور موقت جلوگیری از اجرای رای قطعی می باشد  ، لذا بایستی استفاده از آن محدود و مخصوص به موارد خاصی باشد.

    در پیام حقوقی بعدی در رابطه با ماهیت و ساختار کمیسیون ماده 77 اطلاع رسانی می گردد.

    تعداد بازدید :107
    نام:
    پست الکترونیک:
    شرح نظر:
    کد امنیتی: