اوقات شرعی
 • پنج شنبه،03 بهمن 1398
 • ورود
 
     
   • طبقه بندی آموزش شهروندی

   •  
   • فهرست عمومی

    پیام های آموزش شهروندی

    پیام های آموزش شهروندی استفاده از دوچرخه درشهر، مؤثر در کاهش حمل و نقل شهری است. وجود شهری زیبا ، مستلزم تعاون و همکاری افراد آن جامعه است تخریب اموال عمومی ، اسراف در حق اجتماع است. احساس مسئولیت ...
    تعداد بازدید :3387

    مشاوره

    مشاوره خواستن توانستن است، من باید موفق بشوم، من باید درستکار باشم. من باید تصمیم اساسی برای موفق شدن بگیرم، من باید خوب درس بخوانم.
    تعداد بازدید :132

    مدیریت اقتصاد در خانواده

    اقتصاد خانواده دو جنبه ی اساسی دارد: اول؛ مدیریت درآمد از طریق کسب روزی حلال و دوم؛ مدیریت هزینه ها از طریق دستیابی به الگوی مصرف صحیح است. تلاش کافی در جهت دستیابی به منافع اقتصادی در صورتی که با یک ...
    تعداد بازدید :279

    تربیت اخلاقی و دینی

    مقدمه در تربیت اخلاقی، تربیت دینی از جایگاه رفیعی برخوردار است. تحقیقات انجام شده نشان میدهد که تربیت دینی توسط خانوادهها نقش اساسی در سلامت روان و سازگاری اجتماعی دارد. همچنین پژوهشها موید این مطلب ...
    تعداد بازدید :2227