اوقات شرعی
 • پنج شنبه،03 بهمن 1398
 • ورود
 
     
   • طبقه بندی قوانین و مقررات
   •    
    طبقه ی خلاق از یک واژه قدیمی و یک اضافه ی جدید به آن پدید آمده است.
    هدف از این مقاله بررسی راهبردهایی برای توسعه اقتصاد خلاق در شهر است.
    جهانی شدن و تاثیر آن بر اقتصاد شهری