اوقات شرعی
 • پنج شنبه،03 بهمن 1398
 • ورود
 
     
   • طبقه بندی قوانین و مقررات
   •    
    کارکرد گرایی محور و رکن اصلی بسیاری از تکنیک ها و روشهای علمی حل مساله های خلاق و حل خلاق مساله است.
    گردشگری چگونه می تواند در احیاء و حل برخی از مشکلات بافتهای تاریخی کمک نماید؟
    این پژوهش به بازشناسی و پیوند شناسی الگوهای مدیریت شهری ،، تعیین جایگاه الگوهای سه گانه مدیریت شهری را در کلان شهر مشهد می پردازد.
    محله" نشانه ای آشنا است برای همه شهروندان، چرا که با آن احساس نزدیکی می کنیم. اما مگر محله چه در خود دارد که ضمیرمان با آن غریبی نمی کند و آن را واژه ای صمیمی از جنس خودی می پندارد؟حس تعلقی که به ...
    هزاره جدید در حالی آغاز گردید که بیش از نیمی از جمعیت جهان درشهرها زندگی می کنند، این مساله در کنار ضرورت وجود امکانات، درخواست ها و نیازها، حضور و مشارکت شهروندان را در اداره امور الزامی میسازد ...
    در این مقاله که یک بررسی تطبیقی در رابطه با نظارت و بازرسی از منظر فرهنگ است، این فرایند در جوامع غرب،ژاپن و ایران مورد بررسی قرار گرفته است