اوقات شرعی
 • پنج شنبه،03 بهمن 1398
 • ورود
 
     
   • طبقه بندی خدمات
   • ردیفشرح خدمات
    1سوابق بیمه کارکنان تعداد بازدید :531
    2سامانه برداشت اطلاعات سبا تعداد بازدید :419
    3سامانه دریافت فیش حقوقی کارکنان شهرداری تعداد بازدید :657
    4آموزش ضمن خدمت پرسنل تعداد بازدید :587
    5سامانه کارکرد مهندسین ناظر تعداد بازدید :431