اوقات شرعی
 • یکشنبه،26 خرداد 1398
 • ورود
 
     
   • طبقه بندی خدمات
   • ردیفشرح خدمات
    1سوابق بیمه کارکنان تعداد بازدید :441
    2سامانه برداشت اطلاعات سبا تعداد بازدید :317
    3سامانه دریافت فیش حقوقی کارکنان شهرداری تعداد بازدید :558
    4آموزش ضمن خدمت پرسنل تعداد بازدید :500
    5سامانه کارکرد مهندسین ناظر تعداد بازدید :363