اوقات شرعی
 • سه شنبه،29 مرداد 1398
 • ورود
 
     
   • طبقه بندی خدمات
   • ردیفشرح خدمات
    1سوابق بیمه کارکنان تعداد بازدید :470
    2سامانه برداشت اطلاعات سبا تعداد بازدید :353
    3سامانه دریافت فیش حقوقی کارکنان شهرداری تعداد بازدید :587
    4آموزش ضمن خدمت پرسنل تعداد بازدید :527
    5سامانه کارکرد مهندسین ناظر تعداد بازدید :382