اوقات شرعی
 • پنج شنبه،02 آبان 1398
 • ورود
 
     
   • طبقه بندی خدمات
   • ردیفشرح خدمات
    1سوابق بیمه کارکنان تعداد بازدید :504
    2سامانه برداشت اطلاعات سبا تعداد بازدید :389
    3سامانه دریافت فیش حقوقی کارکنان شهرداری تعداد بازدید :627
    4آموزش ضمن خدمت پرسنل تعداد بازدید :560
    5سامانه کارکرد مهندسین ناظر تعداد بازدید :408