شماره: 1400/2/13-2/6490

منطقه 2 استعلام تجدید مناقصه

موضوع : تجدید استعلام بهاء دیوارکشی اراضی رهاشده بولوار جانباز

...

زمان شروع:1400/02/13
تاریخ پایان دریافت اسناد: 1400/02/15 10:00:00
مهلت تحویل پیشنهاد تا تاریخ: 1400/02/15 10:00:00
زمان بازگشایی پاکات: 1400/02/15 12:00:00
اطلاعات بیشتر
چچ
هم‌نشینی در پاتوق‌های محله

هم‌نشینی در پاتوق‌های محله

درخت کهن‌سال انجیر، ضرب‌نوازی و نوای زورخانه‌ای جانی داده بود به در و دیوارش و الحق که پاتوق محله، مانند نام یکی از آن‌ها، دلگشا شده بود. این‌ها به کنار، آیینه‌های قدی روی دیوارها، آجرهای بهمنی و در و پنجره‌های قدیمی هم آن طرف‌تر حال آدم را جا می‌آورد. پاتوق‌های محله خیابان توحید روز گذشته در 3 فضا‌ با نام های «بالا‌خیابان»، «گلشن» و «دلگشا» به بهره‌برداری رسید...

نویسنده: رضا امینی خواه
مطالعه کامل مطلب

منطقه یک منطقه نه منطقه سه منطقه نه منطقه دو منطقه نه منطقه سه منطقه نه

  • معاون شهرسازی

    سرکار خانم زهرا صحرایی

    معاون شهرسازی

شهردار منطقه

شهردار منطقه 2

حجت فرقانی

خدمات شهروندی