چهارشنبه, ۲۲ مرداد ۱۳۹۳ ۱۲:۴۱ ۴۵۲
طبقه بندی: فضای سبز
چچ
2YXYqNin2LHYstmHICIg2KjZitmI2YTZiNqY2YrZgyDYqNinINmD2LHZhSDYs9mB2YrYryDYsdmK2LTZhyIg2K/YsSDZhdmG2LfZgtmHINiv2Yg=

مبارزه " بیولوژیک با کرم سفید ریشه" در منطقه دو

روش‌های بیولوژیک مبارزه با آفات فضای سبز با همه مزیت‌های زیست‌محیطی که دارند یک شروع خوب در راستای کاهش خطرات سموم شیمیایی در محیط شهری بشمار می آید.

شهردار منطقه دو مشهد از اجرای طرح "مبارزه بیولوژیک با کرم سفید ریشه" در منطقه دو خبرداد.
به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه دو مشهد، محمدرضا قلندر با بیان اینکه با توجه به مسائل زیست محیطی نمی‌توان مدام درختان و فضای سبز شهری را سم‌پاشی کرد، گفت: اداره فضای سبز منطقه دو توانسته با روش بیولوژیکی و مکانیکی مانند استفاده از تله نوری و انجام عملیات های به زراعی(یخ آب زمستانه) و شستشوی فضای سبز علاوه بر مبارزه شیمیایی با آفات، مصرف این سموم را در بوستان های سطح منطقه و معابر به حداقل برساند.
وی به مخاطره آمیز بودن استفاده بیش از حد از سموم دفع آفت‌های نباتیاشاره کرد و اظهارداشت: روش‌های بیولوژیک مبارزه با آفات فضای سبز با همه مزیت‌های زیست‌محیطی که دارند یک شروع خوب در راستای کاهش خطرات سموم شیمیایی در محیط شهری بشمار می آید.
قلندر با اشاره به اینکه خسارت استفاده بیش از حد ازسموم به مراتب بیشتر از خسارت کنه ها و شته‌ها ست، افزود: همچنین در سطح پارک ها و فضای سبز منطقه  برای مبارزه با شته و کنه با استفاده از یک دستگاه تانکر فشار قوی جهت شستشوی فضای سبز با آب و مایع صابون بدون بو به صورت 24 ساعته اقدام شده است.
شهردار منطقه دو ادامه داد: با اجرای عملیات مذکور ضمن کاهش آفات و بیماریها در سطح فضای سبز منطقه، مصرف سموم شیمیایی نیز نسبت به سالهای قبل کاهش قابل توجهی یافته است.
آدرس کوتاه شده: