چهارشنبه, ۱۴ مرداد ۱۳۹۴ ۱۳:۱۳ ۸۲۶
طبقه بندی: فرهنگی
چچ
INi32LHYrSDYp9mK2KzYp9ivIMKrINmF2K/Ysdiz2Ycg2YPYs9ioINmIINmD2KfYsSDCuyDYqNinINix2YjZitmD2LHYryDYp9mK2KzYp9ivINiu2YTYp9mC2YrYqiDZiCDZg9in2LHYotmB2LHZitmG2Yo=

طرح ایجاد « مدرسه کسب و کار » با رویکرد ایجاد خلاقیت و کارآفرینی

در ادامه طرح ایجاد « مدرسه کسب و کار » با رویکرد ایجاد خلاقیت و کارآفرینی مطرح گردید.

در سال های اخیر و با توجه به پیشرفت های علمی در جهان ، شرکت ها و موسسات دانش بنیان از جایگاه ویژه ای برخوردار شدند ، این شرکت ها که مبتنی بر علم روز فعالیت می نمایند ، اصولا در مرحله اجرایی شدن و یا همان تجاری سازی دچار مشکل می شوند .
به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه دو مشهد، به همین منظور نشست هم اندیشی با حضور دکتر مهرکیش ، مسئول موسسه فرهنگی آموزشی پردیس که زیر مجموعه مرکز رشد دانشگاه فردوسی فعالیت می کند و همچنین رئیس شورای اجتماعی محلات ناحیه 6 شهرداری منطقه 2 برگزار گردید .
در ابتدای این نشست دکتر مهرکیش گزارشی از فعالیت های سال های گذشته این موسسه را در حوزه توانمندسازی و ارتقای مهارت های کسب و کار نوجوانان و جوانان ارائه کرد.
در ادامه طرح ایجاد « مدرسه کسب و کار » با رویکرد ایجاد خلاقیت و کارآفرینی مطرح گردید.
همچنین رئیس شوراهای اجتماعی محلات ناحیه 6 تصریح کرد: امروزه متاسفانه اکثر نوجوانان و جوانان دچار تزلزل در تصمیم گیری های شغلی هستند ، لذا هدایت شغلی این افراد باعث اثربخشی زندگی آنان می شود.
علی اکبر انتظام گفت : ایجاد مدارس کسب و کار از جمله طرح هایی است که می تواند به تصمیم گیری شغلی نوجوانان کمک کند.
وی ضرورت اجرای این طرح را دغدغه و نیاز اقتصادی شهروندان دانست و افزود: در صورتی در امور فرهنگی و اجتماعی موفق خواهیم بود که مخاطب به لحاظ ریالی تامین باشد.

منبع:
آدرس کوتاه شده:
No Cache
Gt: 2.4632859230042
Qt: 2.7307081222534