پنجشنبه, ۰۸ اسفند ۱۳۹۸ ۱۲:۲۵ ۶۹۱
طبقه بندی: فنی و عمران
چچ
2KfZiNmE2YrZhiDZvtmEINiq2YrYsdmC2YjYs9mKINi02YXYp9mEINi02LHZgiDZg9i02YjYsSDYr9ixINio2YjZhNmI2KfYsSDYp9io2YjYt9in2YTYqCDYtNmG2KjZhyDYqNmH2LHZhyDYqNix2K/Yp9ix2Yog2YXZiiDYtNmI2K8=

معاون عمران، حمل ونقل و ترافیک شهرداری مشهد؛

اولین پل تیرقوسی شمال شرق کشور در بولوار ابوطالب شنبه بهره برداری می شود

دوربرگردان غیرهمسطح ابوطالب به طول ۶۵۰ متر و با شیب رمپ ۴ درصد، عرشه پل به طول 50 متر دارای دو دهانه ۲۵ متری و اولین پلی است که با استفاده از تیرهای قوسی احداث شده است.

معاون عمران، حمل ونقل و ترافیک شهرداری مشهد گفت: دوربرگردان غیرهمسطح ابوطالب به عنوان اولین پل تیرقوسی شمال شرق کشور،شنبه 10 اسفند به بهره برداری خواهد رسید.
به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه دو ، خلیل الله کاظمی دراین خصوص افزود: در راستای توسعه زیرساخت های ارتباطی با هدف افزایش کیفیت و سهولت تردد شهروندان و زائران عملیات اجرایی دوربرگردان غیرهمسطح ابوطالب 29 مرداد ماه آغازشد.
وی اضافه کرد: دوربرگردان غیرهمسطح ابوطالب به طول ۶۵۰ متر و با شیب رمپ ۴ درصد، عرشه پل به طول 50 متر دارای دو دهانه ۲۵ متری و اولین پلی است که با استفاده از تیرهای قوسی احداث شده است.
کاظمی ادامه داد: این دوربرگردان غیرهمسطح که بولوار ابوطالب شمالی را به بولوار ابوطالب جنوبی متصل خواهد کرد شنبه 10 اسفند ماه افتتاح خواهد شد.
منبع:
آدرس کوتاه شده: