فهرست طبقات
چهارشنبه, ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۹ ۱۱:۱۲ ۹۹۱
طبقه بندی: روابط عمومی
چچ
2YPYs9ioINix2KrYqNmHINiz2YjZhSDYtNmH2LHYr9in2LHZiiDZhdmG2LfZgtmHIDLYr9ixINi32LHYrSDYrtin2YbZhyDYqNmH2KfYsSA5OSA=

براساس ارزیابی اداره کل بازرسی شهرداری مشهد :

کسب رتبه سوم شهرداری منطقه 2در طرح خانه بهار 99

اولویت شهرداری این منطقه در طرح خانه بهار ۹۹ ، افزایش کیفیت، توسعه کمیت در فعالیت ها و مدیریت هزینه ها و توجه ویژه تر به موقعیت خاص این منطقه از لحاظ وجود محلات کم برخوردار، بوده است.

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه دو ،شهردار منطقه از کسب رتبه سوم این منطقه در طرح خانه بهار 99خبر داد .
جلال قربانی ؛ شهردار منطقه با اعلام این خبر گفت: ارزیابی اقدامات انجام شده برای استقبال از بهار سال 99 با رویکرد های ارتقاء کیفیت، صرفه صلاح اقتصادی، خلاقیت و انضباط مالی انجام شده است.
وی با بیان اینکه فرایند ارزیابی از ابتدای بهمن ماه 98 شروع شد اظهارکرد: علیرغم شیوع ویروس کرونا همکاران با رعایت پروتکل های بهداشتی عملیات ارزیابی را تا انتهای اسفند 98 و زمان اعلام خاتمه فعالیت ها ادامه دادند.
براساس این ارزیابی که توسط اداره کل بازرسی شهرداری مشهد انجام شد ،منطقه2 مشهد توانست رتبه سوم در بین مناطق ۱۳ گانه را کسب کنـد. 
«جلال قربانی» شهردار منطقه  همچنین گفت : اولویت شهرداری این منطقه در طرح خانه بهار ۹۹ ، افزایش کیفیت، توسعه کمیت در فعالیت ها و مدیریت هزینه ها و توجه ویژه تر به موقعیت خاص این منطقه از لحاظ وجود محلات کم برخوردار،  بوده است.
گفتنی است: شهرداری این منطقه دراین ارزیابی در حوزه حمل و نقل رتبه اول و در حوزه خلاقیت نیز رتبه سوم را بدست آورد .
 
منبع:
آدرس کوتاه شده:
No Cache
Gt: 2.5014114379883
Qt: 2.7019956111908