فهرست طبقات
پنجشنبه, ۰۱ خرداد ۱۳۹۹ ۱۲:۳۸ ۱۲۷۶
طبقه بندی: روابط عمومی
چچ
2K/Zitiv2KfYsSDYtNmH2LHYr9in2LEg2YXZhti32YLZhyDYqNinINix2YrZitizINis2K/ZitivINin2KzYsdin2YrZitin2Kog2Ygg2YPZhtiq2LHZhCDYtNmH2LHYr9in2LHZiiDZhdi02YfYryA=

گزارش تصویری :

دیدار شهردار منطقه با رییس جدید اجراییات و کنترل شهرداری مشهد

دیدار شهردار منطقه باسرهنگ محمد هادی عزیزی؛ رییس جدید اجراییات و کنترل شهرداری مشهد

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه دو؛ جلال قربانی ؛ شهردار منطقه  با سرهنگ محمد هادی عزیزی ، رئیس جدید اجرائیات شهرداری مشهد دیدار و گفتگو کرد.
 وی ضمن تبریک سمت جدید از تلاش های شبانه روزی جان بر کفان نیروی انتظامی به انضباط و آرامش شهری اشاره کرد و گفت: طبیعتا شهرداری در بخش های مختلف نیاز به همراهی نیروی انتظامی دارد .
وی افزود :همکاران ما در بخش اجرائیات بازوی شهرداری برای برقراری نظم و انضباط شهری واجرای دقیق قوانین در این منطقه بوده اند . شهرداری از جمله نهادهایی است که با شهروندان ارتباط زیادی دارد ، بنابراین نظارت و حُسن اجرای دقیق قوانین و مقررات شهری از اهمیتی ویژه ای برخوردار است.
گفتنی است :در این دیدار قیطاقی؛ معاون فنی واجرایی ،قاینی ، مسئول حراست ، رضایی ؛ رییس اداره مهندسی و نظارت ،ناصری ؛ مسئول روابط عمومی و بخشی ، رئیس اجرائیات منطقه  نیز حضور داشتند . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
منبع:
آدرس کوتاه شده:
No Cache
Gt: 1.9090013504028
Qt: 1.8938364982605