پنجشنبه, ۱۰ مهر ۱۳۹۹ ۱۰:۴۴ ۴۴
طبقه بندی: فنی و عمران
چچ
2YXYsdmF2Kog2Ygg2KjYp9iy2LPYp9iy2Yog2KzZiNmK2obZhyDZiCDZg9in2YbZitmIINiv2LExMNiu2YrYp9io2KfZhiDZhdmG2LfZgtmH

اداره فنی و عمران شهرداری منطقه دو مشهد :

مرمت و بازسازی جویچه و کانیو در10خیابان منطقه

اداره فنی و عمران شهرداری منطقه دو مشهد در حال مرمت و بازسازی جویچه‌ها و کانیوها در خیابان‌های هدایت،شهید قرنی، خیام شمالی و ابوطالب، آیت الله عبادی، شهید مطهری و عبدالمطلب، توس، شهیدچراغچی و شهیدطرحچی است.

اداره فنی و عمران شهرداری منطقه دو مشهد در حال مرمت و بازسازی جویچه‌ها و کانیوها در خیابان‌های هدایت، قرنی، خیام شمالی و ابوطالب، عبادی، مطهری و عبدالمطلب، توس، چراغچی و طرحچی است.

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه دو مشهد، مرمت و بازسازی جویچه و کانیو هدایت2 به طول400متر به اتمام رسیده و بقیه جویچه‌ها در مرحله تخریب است.

بر پایه این خبر330متر جویچه و کانیو درخیابان های هدایت، قرنی، خیام شمالی و ابوطالب مرمت و بازسازی شده است.

این خبر می‌افزاید: 550 مترمربع مرمت و بازسازی جویچه و کانیو در خیابان‌های عبادی، مطهری و عبدالمطلب اجرایی شده است.

علاوه بر این700متر مربع مرمت و بازسازی جویچه و کانیو در خیابان های توس، چراغچی و طرحچی نیز صورت گرفته است.

منبع:
آدرس کوتاه شده:
No Cache
Gt: 2.2524305979411
Qt: 2.3636229038239