فهرست طبقات
پنجشنبه, ۱۰ مهر ۱۳۹۹ ۱۱:۰۷ ۴۱
طبقه بندی: خدمات شهری
چچ
2KjYp9iy2K/ZitivINmIINi02YbYp9iz2KfZitmKNTEw2YXZiNix2K8g2YXYtNin2LrZhCDZhdiy2KfYrdmF

طی ماه گذشته انجام شد؛

بازدید و شناسایی510مورد مشاغل مزاحم

در این زمینه 216مورد پرونده تشکیل شده و اخطاریه اولیه صادر گردیده است. در این مورد 136مورد رای بدوی بند 20صادر شده است.

معاون فنی و اجرایی شهرداری منطقه دو مشهد گفت: ماه گذشته طی بازدید به عمل آمده از سطح منطقه، 510مورد از مشاغل مزاحم شناسایی شده و به تخلفاتشان رسیدگی شد.

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه دو مشهد، احسان قیطاقی در این خصوص اظهار داشت:

در این زمینه 216مورد پرونده تشکیل شده و اخطاریه اولیه صادر گردیده است. در این مورد 136مورد رای بدوی بند 20صادر شده است.

معاون فنی و اجرایی شهرداری منطقه دو مشهد یادآور شد: در این زمینه124مورد پلمب 48 ساعته جهت تخلیه محل کار مشاغل آلاینده صادر شده است.

قیطاقی به اخذ تعهد از کسبه متخلف دررابطه با رعایت مقررات اشاره کرد و اظهار داشت: 120مورد تعهد از کسبه متخلف در راستای رفع این تخلفات اخذ شده است و44واحد متخلف نیز پلمب شده است.

آدرس کوتاه شده:
No Cache
Gt: 1.8115040461222
Qt: 1.7574834823608