چهارشنبه, ۱۲ آذر ۱۳۹۹ ۱۹:۳۹ ۱۱
طبقه بندی: روابط عمومی
چچ
مرمت پیاده رو ابوطالب تا دو هفته آینده

جوابیه :

مرمت پیاده رو ابوطالب تا دو هفته آینده

با وجود پیشنهاد شهرداری منطقه، اعتباری در سال جاری بابت پیاده روسازی محور فردوسی به این شهرداری تخصیص داده نشده است. در صورت تخصیص اعتبار در سال آینده اقدام مقتضی صورت خواهد گرفت.

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه دو با توجه به پیام های مردمی در خصوص پیاده روهای بولوار فردوسی به اطلاع می رساند ِ با وجود پیشنهاد شهرداری منطقه، اعتباری در سال جاری بابت پیاده روسازی محور مذکور به این شهرداری تخصیص داده نشده است. در صورت تخصیص اعتبار در سال آینده اقدام مقتضی بر اساس اعتبارات تفویضی به عمل خواهد آمد. همچنین در خصوص وضعیت نامناسب پیاده رو بین ابوطالب 18و 20 روبروی نانوایی به عرض می رساند تا دو هفته آینده نسبت به مرمت آن اقدام خواهد شد.

منبع: