چهارشنبه, ۱۳ اسفند ۱۳۹۹ ۰۹:۲۴ ۲۲
طبقه بندی: خدمات شهری
چچ
از رنگ آمیزی جداول تا تشدید برخورد با بازیافت کنندگان غیرمجاز

نگاهی به اقدامات استقبال از بهار اداره خدمات شهری منطقه :

از رنگ آمیزی جداول تا تشدید برخورد با بازیافت کنندگان غیرمجاز

اداره خدمات شهری شهرداری منطقه دو برای فرا رسیدن نوروز1400در تکاپو است. کارگران این حوزه این روزها به شدت مشغول کارند. یا جداول را رنگامیزی می‌کنند و یا مثل روزهای عادی به رفت و روب معابر می‌پردازند. شهردار منطقه دو مشهد در این گفت و گو به فعالیت های اداره خدمات شهری برای استقبال از بهار می‌پردازد.

اداره خدمات شهری شهرداری منطقه دو برای فرا رسیدن نوروز1400در تکاپو است. کارگران این حوزه این روزها به شدت مشغول کارند. یا جداول را رنگ آمیزی می‌کنند و یا مثل روزهای عادی به رفت و روب معابر می‌پردازند. شهردار منطقه دو مشهد در این گفت و گو به فعالیت های اداره خدمات شهری برای استقبال از بهار می‌پردازد.

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه دو مشهد، حجت فرقانی در این مورد می‌گوید: در طرح استقبال از بهار 300هزار متر از جداول منطقه رنگ آمیزی می‌شود. علاوه بر این 16هزار متر رنگ آمیزی هندریل‌های بزرگراه‌های واقع در منطقه نیز انجام می‌شود.

به گفته این مقام مسئول، رنگ آمیزی 700سطل زباله ثابت و 6هزار پایه تابلو ترافیکی و نیز تا 25اسفند انجام خواهد شد.

شهردار منطقه دو مشهد در ادامه به جانمایی300مخزن جدید در منطقه اشاره کرد و گفت: در منطقه دو 600مخزن 1100لیتری داریم که تا پیش از نوروز نیمی از آن نو می‌شود و 300مخزن باقیمانده نیز رنگ آمیزی خواهند شد.

فرقانی از طرح تشدید برخورد با بازیافت کنندگان غیر مجاز خبر داد و گفت: این روزها حجم بالایی از زباله قابل بازیافت در خانه تکانی ها از منازل خارج می‌شود که باعث افزایش حضور زباله گردها در محلات می‌شود. در طرح استقبال از بهار با این افراد جدی تر از پیش برخورد می‌شود.

منبع: