شنبه, ۲۱ فروردین ۱۴۰۰ ۱۴:۰۱ ۱۱۰
طبقه بندی: فضای سبز
چچ
2KrYtdin2YjZitixINmH2YjYp9mK2Yog2YXZitin2K/ZitmGINmF2YbYt9mC2YcgMg==

گزارش تصویری :

تصاویر هوایی میادین منطقه 2

گزارش تصاویر هوایی میادین توحید ، ابوطالب ، فردوسی ، جانباز و تقاطع غیر همسطح ابوطالب

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه دو ، گزارش تصاویر هوایی میادین توحید ، ابوطالب ، فردوسی ، جانباز و تقاطع غیر همسطح ابوطالب در بهار 1400

منبع:
آدرس کوتاه شده: