فهرست طبقات
دوشنبه, ۲۳ فروردین ۱۴۰۰ ۰۸:۳۶ ۶۹
طبقه بندی: خدمات شهری
چچ
2YPYs9ioINmF2YLYp9mFINiv2YjZhSDYr9ixINit2YjYstmHINiu2K/Zhdin2Kog2LTZh9ix2Yog2KrZiNiz2Lcg2LTZh9ix2K/Yp9ix2Yog2YXZhti32YLZhw==

در جشنواره خانه بهار 1400 صورت گرفت؛

کسب مقام دوم در حوزه خدمات شهری توسط شهرداری منطقه

شهرداری منطقه 2 در جشنواره خانه بهار 1400 موفق به کسب رتبه دوم در حوزه خدمات شهری بین مناطق سیزدگانه شهرداری مشهد شد.

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه دو مشهد، براساس گزارش ارزیابی اداره کل بازرسی و پاسخگویی به شکایات شهرداری مشهد در خصوص فعالیت های انجام شده جشنواره خانه بهار 1400، شهرداری منطقه موفق به کسب مقام دوم این جشنواره (طرح استقبال از بهار 1400) در حوزه خدمات شهری بین مناطق سیزدگانه شهرداری مشهد شد.

منبع:
آدرس کوتاه شده:
No Cache
Gt: 1.5489047368368
Qt: 1.3319880962372