سه شنبه, ۱۱ خرداد ۱۴۰۰ ۱۸:۱۳ ۲۶۱
طبقه بندی: اخبار
چچ
2YHYudin2YTZitiqINin2K/Yp9ix2Ycg2YbYuNin2LHYqiDYqNixINiz2KfYrtiqINmIINiz2KfYsiDZh9inINiv2LEg2YXZhti32YLZhyAy

شهردار منطقه دو مشهد:

فعالیت اداره نظارت بر ساخت و ساز ها در منطقه 2

شهردار منطقه دو مشهد از نظارت بر ساخت و سازهای این منطقه در هفته جاری خبر داد.

به گزارش روابط عمومی شهرداری مطنقه2،حجت فرقانی تصریح کرد: برخورد جدی و قاطع با هرگونه ساخت و سازغیرمجاز درسطح منطقه باعث کاهش چشمگیر میزان تخلفات می شود.

وی بیان کرد: عملیات اجرای رای کمیسیون ماده صد طبقات 4و5 و6در خیابان موسوی قوچانی 29 اجرایی شد.

شهردار مطنقه دو عنوان کرد: جمع آوری سازه فلزی در خیابان مطهری 14ویک مورد بند 14 ماده 55 در توس 65 در هفته جاری اجرایی شد.

وی تاکید کرد: پس از طی مراحل قانونی با اخذ نیابت قضایی و هماهنگی با مراجع ذیربط و با حضور مسئولین شهرداری منطقه، اداره مهندسی و نظارت بر ساخت و سازهای این منطقه نسبت به اجرای احکام قضایی اقدام می شود.

منبع:
آدرس کوتاه شده:
No Cache
Gt: 1.4463480313619
Qt: 1.2160456180573