جمعه, ۱۴ خرداد ۱۴۰۰ ۰۰:۲۳ ۳۰
طبقه بندی: اخبار
چچ
2LHZg9in2Kgg2LLZhtmKINmF2LPYptmI2YTZitmGINi02YfYsdiv2KfYsdmKINmF2YbYt9mC2Ycg2K/ZiA==

به مناسبت روز جهانی دوچرخه سواری صورت گرفت؛

رکاب زنی مسئولین شهرداری منطقه دو

رکاب زنی مسئولین شهرداری منطقه دو به مناسبت روز جهانی دوچرخه سواری در این منطقه انجام شد.

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه 2، پیمایش دوچرخه سواری با حضور شهردار منطقه ،عضو شورای اسلامی شهر مشهد و مسئولین منطقه دو انجام شد.

رکاب زنی مجتبی بهاروند، حجت فرقانی و سایر کارکنان شهرداری منطقه دو به مناسبت روز جهانی دوچرخه سواری در این منطقه صورت گرفت.

منبع:
آدرس کوتاه شده:
No Cache
Gt: 1.1743965148926
Qt: 0.80770754814148