دوشنبه, ۱۷ خرداد ۱۴۰۰ ۲۱:۱۱ ۲۱
طبقه بندی: فنی و عمران
چچ
2YbYtdioINix2KfZh9io2YbYryDYqtix2KfZgdmK2YPZiiDYr9ixINm+2YrYp9iv2Ycg2LHZiNmH2Kc=

در راستای سامان‌دهی پیاده‌روها و حفظ حقوق پیاده‌روها:

نصب راهبند ترافیکی در پیاده روها

در راستای سامان‌دهی پیاده‌روها و حفظ حقوق پیاده‌روها، موانع بتنی و سنگی ترافیکی در منطقه 2 نصب شد.

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه 2، پس از اجرای حق تقدم عابرپیاده و حفظ حقوق عابران پیاده برای عبور از خیابان، نوبت به بررسی شرایط اصلاحی در پیاده‌روها و ممانعت از ورود وسایل نقلیه به پیاده‌رو رسید.
برای ایجاد فضایی امن برای عابران پیاده و در راستای تحقق شهر همگان و ایمن‌سازی محیط شهری برای عابران پیاده، بیش از 11 عدد «بولارد راهبند» با هدف مسدود کردن مسیر عبور وسایل نقلیه غیرمجاز به پیاده‌رو نصب شد.
انجام عملیات نصب راهبند برای پیشگیری از تضییع حقوق عابران‌پیاده و با هدف فرهنگ‌سازی استفاده درست از مسیر پیاده‌رو انجام شد.نصب این راهبندها، با توجه به درخواست‌های مردمی ثبت شده درسامانه 137، بروز برخی از مشکل‌ها برای عابران‌پیاده به علت پارک بی‌ضابطه خودرو در محل پیاده‌رو‌ها و کاهش خطر احتمالی تصادف و پیشگیری از سوانح احتمالی اطراف مهدی 4 ، کاشانی 61و63 ،عبادی 68 نصب شد.

منبع:
آدرس کوتاه شده:
No Cache
Gt: 1.5273954073588
Qt: 1.3473815917969