فهرست طبقات
پنجشنبه, ۱۰ تیر ۱۴۰۰ ۱۰:۲۱ ۱۸
طبقه بندی: اخبار مهم
چچ
2K7Yp9mG2YfigIzZh9in2Yog2LPYp9iu2KrZh+KAjNi02K/ZhyDYr9ixINmF2LPZitixINmD2KfZhCDYp9iz2YXYp9i52YrZhOKAjNii2KjYp9ivINis2KfYqNmH4oCM2KzYpyDYtNiv2YbYrw==

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی و سرمایه گذاری شورای اسلامی شهر مشهد:

خانه‌های ساخته‌شده در مسیر کال اسماعیل‌آباد جابه‌جا شدند

2بولوار با فاصله بسیار کم در محدوده اسماعیل آباد پیش بینی شده است که ضرورت آن جای سؤال دارد، اما متأسفانه اتصال اسماعیل آباد به بولوار خیام شمالی و بزرگراه امام علی(ع) وضعیت مناسبی ندارد .

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه دو به نقل از شهرآرا ؛نایب رئیس کمیسیون اقتصادی و سرمایه گذاری شورای اسلامی شهر مشهد با بیان اینکه خانه های ساخته شده در کال اسماعیل آباد جابه جا شده اند، گفت: علاوه بر این اقدام، کارهای مختلف دیگری در حوزه های اجتماعی و اقتصادی، همچون حمایت از مشاغل خرد و خانگی، اشتغال زایی و تعامل با ساکنان محله انجام شده است.

احمد نوروزی با اشاره به 2بولواری که در ورودی اسماعیل آباد پیش بینی شده است، افزود: 2بولوار با فاصله بسیار کم در محدوده اسماعیل آباد پیش بینی شده است که ضرورت آن جای سؤال دارد، اما متأسفانه اتصال اسماعیل آباد به بولوار خیام شمالی و بزرگراه امام علی(ع) وضعیت مناسبی ندارد که لازم است موضوع در اولویت بازگشایی شهرداری منطقه قرار بگیرد و دفتر تسهیلگری نیز آن را پیگیری کند.

منبع:
آدرس کوتاه شده: