فهرست طبقات
شنبه, ۱۹ تیر ۱۴۰۰ ۱۳:۰۷ ۴۳
طبقه بندی: خدمات شهری
چچ
2LLZhdmK2YbigIzZh9in2Yog2KjYp9mK2LEg2Ygg2YLYt9i52KfYqiDYrtin2YTZiiDYs9i32K0g2YXZhti32YLZhyAyINm+2KfZg9iz2KfYstmKINi02K8=

شهردار منطقه دو خبرداد:

زمین‌های بایر و قطعات خالی سطح منطقه 2 پاکسازی شد

شهردارمنطقه 2 گفت: اراضی بایر و زمین های خالی رها شده در محدوده شهرداری منطقه دو توسط عوامل ادراه خدمات شهری پاکسازی شد.

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه 2، حجت فرقانی اظهار کرد: با توجه به اینکه برخی از زمین های خالی موجود در سطح محلات به مکان تخلیه انواع پسماند و نخاله های ساختمانی تبدیل شده و مناظر نامناسبی ایجاد کرده است، عوامل اداره خدمات شهری شهرداری منطقه به طور مستمر اقدام به پاکسازی این زمین ها می کند.
وی گفت: در این اقدام 45 هزارمتر مربع از زمین های بایر در سطح منطقه پاکسازی شد.
گفتنی است : تخلیه خاک و نخاله های ساختمانی و ریختن پسماندهای شهری در زمین های بایر این منطقه موجب نارضایتی بسیاری از شهروندان شده است.

منبع:
آدرس کوتاه شده: