فهرست طبقات
شنبه, ۱۹ تیر ۱۴۰۰ ۱۳:۲۷ ۱۹
طبقه بندی: خدمات شهری
چچ
2LTYs9iq2LTZiNmKINmIINix2YbaryDYotmF2YrYstmKINio2YrYtCDYp9iyIDQwMCDYstmK2LEg2YXYrtiy2YYg2K/YsSDZhdmG2LfZgtmH

با هدف رفع آلودگی مخازن گالوانیزه انجام شد :

شستشوی و رنگ آمیزی بیش از 400 زیر مخزن در منطقه

طی هفته گذشته، کارگران زحمت‌کش خدمات شهری منطقه دو، با هدف رفع آلودگی مخازن گالوانیزه، اقدام به شستشوی 418 زیر مخزن آن نمودند.

طی هفته گذشته، کارگران زحمت‌کش خدمات شهری منطقه دو، با هدف رفع آلودگی مخازن گالوانیزه، اقدام به شستشوی 418 زیر مخزن کردند..

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه 2، کارگران خدمات شهری منطقه علاوه بر شستشو، زیر مخازن را در راستای زیباسازی منظر شهری رنگ آمیزی کردند.

با توجه به ضرورت رسیدگی مستمر به وضعیت بهداشت و دفع آلودگی های زیست محیطی، جلوگیری از شیوع ویروس کرونا و رضایت شهروندان عوامل اجرایی اداره خدمات شهری 400 زیر مخزن را ستشو و نظافت کردند.

لازم به یاد آوری است : در این طرح 18مورد زیر مخزنی تعمیرو رنگ آمیزی شد.

منبع:
آدرس کوتاه شده: