شنبه, ۱۹ تیر ۱۴۰۰ ۱۳:۳۸ ۴۴
طبقه بندی: فرهنگی
چچ
2KzZhNiz2Ycg2LTZiNix2KfZiiDZhdit2YTYp9iqINio2Kcg2KfYudi22KfZiiDYt9ix2K0g2YXYrdmE2Ycg2YXYpyDYr9ixINmF2YbYt9mC2YcgMiDYqNix2q/Ystin2LEg2LTYrw==

در راستای حل مشکلات محله ما؛

جلسه شورای محلات با اعضای طرح محله ما در منطقه 2 برگزار شد

جلسه شورای محلات با حضور روسای ادارت منطقه 2و اعضای شوراهای اجتماعی محله ما در ساختمان منطقه برگزار شد.

به گزار ش روابط عمومی شهرداری منطقه دو، جلسه شورای محلات با حضور با روسای ادارات منطقه و اعضای شوراهای اجتماعی محله ما در ساختمان شهرداری منطقه 2 برگزار شد.
در این جلسه اعضا شوراهای اجتماعی به طرح نظرات، مسائل و دغدغه‌های خود و محله پرداختند.
مقررشد تا با برنامه ریزی مهمترین و با اولویت‌ترین نیازمندی‌ها باید پروژه‌هایی برای حل مسائل و مشکلات به مرحله اجرا گذاشته شود.
اجرای این پروژه ها با همکاری شوراها در قالب طرح محله‌ما و از طریق نظرسنجی مردمی بر اساس اولویت‌ها اجرایی شود.
این جلسه با همکاری اداره فرهنگی و اجتماعی منطقه برگزارگردید.

منبع:
آدرس کوتاه شده:
No Cache
Gt: 2.1781180699666
Qt: 2.3097627162933