سه شنبه, ۲۲ تیر ۱۴۰۰ ۱۲:۱۰ ۱۴
طبقه بندی: فضای سبز
چچ
MjAw2KfYtdmE2Ycg2K/Ysdiu2Kog2YggNzAw2YXYqtixINmF2LHYqNi5INm+2LHahtmK2YYg2K/YsSDYs9i32K0g2YXZhti32YLZhyDYs9mF2b7Yp9i02Yog2LTYrw==

با هدف پیشگیری و کنترل آفات و بیماریهای درختان صورت گرفت:

200اصله درخت و 700متر مربع پرچین در سطح منطقه سمپاشی شد

شهردار منطقه دو گفت: با توجه به مساعد شدن شرایط آب و هوایی جهت فعالیت آفات و بیماریها، عملیات مبازره و سمپاشی گیاهان از جمله شته و سفیدک در سطح منطقه بویژه در معابر اصلی آیلندها و بوستانها درحال انجام است.

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه2، حجت فرقانی از سم پاشی درختان در آستانه فصل تابستان خبرداد.
وی با اشاره به اینکه معمولا در اواخر فصل بهار، درختان مورد هجوم آفات و شته ها قرار می گیرند گفت: به منظور کنترل آفات و مبارزه با بیماری های گیاهی، درختان و درختچه های سطح منطقه سم پاشی می شوند.
شهردارمنطقه دو تصریح کرد: در این عملیات 200اصله درخت و 700متر مربع پرچین در سطح منطقه سمپاشی شد.
وی گفت: وظیفه دفع آفات و سمپاشی برعهده پیمانکار است که در معابر اصلی منطقه با نظارت اداره فضای سبزمنطقه انجام می گیرد.

آدرس کوتاه شده: