سه شنبه, ۲۲ تیر ۱۴۰۰ ۱۲:۱۸ ۴۴
طبقه بندی: فرهنگی
چچ
2KrZgtiv2YrYsSDYp9iyINmD2KfYsdqv2LHYp9mGINmG2YXZiNmG2Ycg2KfZitiz2Kog2YPYp9ix2YfYpyDZhdmG2LfZgtmHINiv2Yg=

در راستای حمایت از کارگران

تقدیر از کارگران نمونه ایست کارها منطقه دو

درهفته گذشته از کارگرهای نمونه ایست کارها منطقه دو تقدیرشد.

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه دو، براین اساس از کارگران نمونه ایست کارهای محله نوده با اهداء گلدان و یک کارت هدیه تقدیر شد.
این اقدامات به همت معاونت اجتماعی و مشارکت های اداره فرهنگی و اجتماعی منطقه دو و شورای اجتماعی محله نوده منطقه انجام شده است.

منبع:
آدرس کوتاه شده:
No Cache
Gt: 2.1730672518412
Qt: 2.2051796913147