شنبه, ۲۶ تیر ۱۴۰۰ ۱۳:۰۴ ۳۵
طبقه بندی: اخبار
چچ
2KrZiNiy2YrYuSDZhdin2LPZgyDYsdin2Yrar9in2YYg2KjZhyDYtNmH2LHZiNmG2K/Yp9mGINiv2LEg2b7Yp9ix2YMg2K3YrNin2Kg=

برای پیشگیری از شیوع ویروس کرونا انجام شد:

توزیع ماسک رایگان به شهروندان در پارک حجاب

اعضای دوام ثامن در بین شهروندان ماسک رایگان توزیع کردند.

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه 2،اعضای دوام ثامن در بین شهروندان ماسک رایگان توزیع کردند.

این برنامه فرهنگی با هدف افزایش آگاهی شهروندان حاضر در پارک حجاب وتاکید بر رعایت شیوه نامه های بهداشتی و همچنین پیشگیری از شیوع ویروس کرونا انجام شد.
اعضای دوام ثامن منطقه دو با توزیع ماسک رایگان در بین شهروندان آنان را به موازین بهداشتی ترغیب کردند.

منبع:
آدرس کوتاه شده:
No Cache
Gt: 0.92292674382528
Qt: 0.51000046730042