فهرست طبقات
شنبه, ۲۶ تیر ۱۴۰۰ ۱۳:۱۸ ۲۴
طبقه بندی: خدمات شهری
چچ
NDjYudiv2K8g2YXZitmEINio2KfYqtmI2YUg2YfYp9mKINmB2LHYs9mI2K/ZhyDZiCDYtNmD2LPYqtmHINiv2LEg2YXZhti32YLZhyDYrNmF2Lkg2KLZiNix2Yog2LTYrw==

جهت افزایش ضریب ایمنی و حفظ سلامت شهروندان:

48عدد میل باتوم های فرسوده و شکسته در منطقه جمع آوری شد

شهردار منطقه دو مشهد از جمع آوری 48عدد میل باتوم های فرسوده و شکسته دراین منطقه خبر داد.

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه دو،شهردار منطقه دو مشهد از جمع آوری 48عدد میل باتوم های فرسوده و شکسته دراین منطقه خبر داد.

حجت فرقانی با بیان این خبر افزود: زیبای بصری ونظافت شهری در اولویت کارهای اداره خدمات شهری می باشد.
وی بیان کرد: با توجه به اهمیت و ضرورت علائم هشدار دهنده ترافیکی در هدایت رانندگان جهت افزایش ضریب ایمنی و حفظ سلامت شهروندان

می باشد .در این راستا میل باتوم های که شکسته و فرسوده شده باشد از سطح منطقه جمع آوری می شوند.
گفتنی است: در این اقدام 48عدد میل باتوم فرسوده و شکسته از سطح خیابان های منطقه جمع آوری شد.

منبع:
آدرس کوتاه شده: