شنبه, ۲۶ تیر ۱۴۰۰ ۱۳:۳۸ ۴۳
طبقه بندی: اخبار
چچ
2KjYsdiu2YjYsdivINmC2KfYt9i5INio2Kcg2YXYqtiu2YTZgdin2YYg2LPYp9iu2KrZhdin2YbZiiDYtdmK2KfZhtiqINin2LLYrdmC2YjZgiDYtNmH2LHZiNmG2K/Yp9mGINin2LPYqg==

شهردار منطقه دو مشهد :

برخورد قاطع با متخلفان ساختمانی صیانت ازحقوق شهروندان است

ازجمله اقداماتی که اداره نظارت بر ساخت و ساز انجام داده است برخورد قانونی و با اجرای دستور قضایی جمع آوری سوله غیر مجاز در انتهای خیابان طرح چی،سازه فلزی در روستای بهار وبرش سازه فلزی در خیابان حرعاملی 53 بوده است.

به گزارش روابط عمومی منطقه 2، حجت فرقانی برخورد قاطع با متخلفان ساختمانی را صیانت ازحقوق شهروندان دانست و افزود: باید برای تامین ایمنی و آسایش شهروندان از تمامی توان قانونی درجهت مقابله با ساخت و سازهای غیر قانونی و بدون مجوز استفاده کرد.
وی افزود: ازاقداماتی که اداره نظارت بر ساخت و ساز انجام داده است برخورد قانونی و با اجرای دستور قضایی جمع آوری سوله غیر مجاز در انتهای خیابان طرح چی،سازه فلزی در روستای بهار وبرش سازه فلزی در خیابان حرعاملی 53 بوده است.
شهردار منطقه دو بیان کرد: در این زمینه شهرداری منطقه با هرگونه ساخت و سازه غیر مجاز که موجب نابسامانی در طرح توسعه شهری شود، برخورد قانونی انجام می دهد .

منبع:
آدرس کوتاه شده:
No Cache
Gt: 1.3650153477987
Qt: 1.0826578140259