فهرست طبقات
سه شنبه, ۲۹ تیر ۱۴۰۰ ۱۱:۱۷ ۱۰۶
طبقه بندی: خدمات شهری
چچ
2KjYsdqv2LLYp9ix2Yog2KzZhNiz2Ycg2KjYp9iy2q/YtNin2YrZiiDYp9iz2KrYudmE2KfZhdin2Kog2KfYr9in2LHZhyDYrtiv2YXYp9iqINi02YfYsdmKINmF2YbYt9mC2Yc=

با حضور معاون مالی و پشتبانی منطقه :

برگزاری جلسه بازگشایی استعلامات اداره خدمات شهری منطقه

برگزاری جلسه بازگشایی استعلامات اداره خدمات شهری منطقه

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه دو ، با حضور حسین عارف خوانی ؛ معاون مالی و پشتیبانی ؛ محسن قره خانی ؛ معاون فنی و اجرایی منطقه ، جلسه بازگشایی استعلامات اداره خدمات شهری منطقه برگزار شد .

منبع:
آدرس کوتاه شده:
No Cache
Gt: 2.0142234166463
Qt: 2.0407590866089