سه شنبه, ۲۹ تیر ۱۴۰۰ ۱۱:۳۰ ۷
طبقه بندی: فضای سبز
چچ
2K3YsNmBINmIINis2YXYuSDYotmI2LHZiiDYtNin2K7ZhyDZh9in2Yog2K7YtNmD2YrYr9mHIDE4MDDYp9i12YTZhyDYr9ix2K7YqiDYr9ixINiz2LfYrSDZhdmG2LfZgtmH

در تیرماه سال جاری صورت گرفت :

حذف و جمع آوری شاخه های خشکیده 1800اصله درخت در سطح منطقه

باتوجه به زمان بندی صورت گرفته در فصول مختلف سال به ویژه در تابستان بیش از 30هزار پرچین های سطح منطقه پیرایش و هرس شدند.

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه 2، شهردار منطقه از حذف و جمع آوری شاخه های خشکیده 1800اصله درخت در سطح منطقه خبر داد .

حجت فرقانی با بیان این مطلب اظهارکرد: باتوجه به زمان بندی صورت گرفته در فصول مختلف سال به ویژه در تابستان بیش از 30هزار پرچین های سطح منطقه پیرایش و هرس شدند...

وی افزود : این عملیات با هدف حذف شاخه های خشک و خطری، افزایش شاخه های نازیبا و زیبایی بصری فضای سبز منطقه انجام می شودکه در این عملیات 1812اصله درخت هرس و جمع آوری شد .

شهردار منطقه در ادامه از هرس بیش از 32هزار متر مربع از پرچین های سطح منطقه خبر داد و افزود : این اقدام در جهت زیبا سازی منظر شهری و حذف شاخه های زاید در سطح منطقه صورت گرفت .

شهردار منطقه دو یادآورشد: یکی از راه های ایجاد نشاط و شادابی درمیان شهروندان منطقه، ایجاد، حفظ و نگهداری فضای سبز است که دراین راستا نسبت به کاشت و تکمیل گلهای دائمی در سطح منطقع به متراژ 2320متر مربع اقدام شد .

همچنین نسبت به تکمیل گلکاری و سله شکنی 13هزار متر مربع از بستر گلهای فصلی اقدام گردید .

منبع:
آدرس کوتاه شده: