یکشنبه, ۱۷ مرداد ۱۴۰۰ ۰۱:۲۴ ۱۱
طبقه بندی: فنی و عمران
چچ
2KrYudmF2YrYsSDYp9i22LfYsdin2LHZiiDZiCDYttix2YjYsdmKINmF2LnYp9io2LEg2LPYt9itINmF2YbYt9mC2YcgMg==

در راستای توسعه شهری انجام شد؛

تعمیر اضطراری و ضروری معابر سطح منطقه 2

شهردار منطقه دو مشهد از تعمیر اضطراری معابر سطح این منطقه خبر داد.

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه 2، حجت فرقانی با بیان این خبر اظهار کرد: شهر و بافت شهری موجود زنده و پویایی است که هر روز نیازمند نگهداری است بنابراین تعمیرات اضطراری بر مبنای نیازهای شهروندان و درخواست های مرکز 137 یکی از اولویت های کاری مدیریت شهری با هدف تکریم ارباب رجوع و شهروند مداری است.
وی افزود: هدف از اجرای پروژه ساماندهی موارد اضطراری و خطری کنترل و ساماندهی نیازها و معضلات شهری با استفاده از تجهیز امکانات ستادی و عملیاتی و حذف بروکراسی های سازمانی جهت اعتلا و ارتقا ابعاد زندگی شهری قلمداد می شود در حال حاضر موارد لکه گیری آسفالت و تعویض جداول معابر، مرمت تایل های پیاده روو دال های بتنی کانال های آبهای سطحی در سطح منطقه در حال اجرا است.
شهردارمنطقه دو گفت: محدوده اجرای پروژه تعمیر اضطراری در سطح منطقه با اعتباری بالغ بر 5میلیارد و 300میلیون ریال نصب دالهای بتنی عوض و رفع خطر موارد لکه گیری آسفالت و تعویض جداول معابر، مرمت تایل های پیاده رو شد.

آدرس کوتاه شده: