فهرست طبقات
سه شنبه, ۱۹ مرداد ۱۴۰۰ ۲۳:۲۰ ۱۷
طبقه بندی: خدمات شهری
چچ
2KzZhdi5INii2YjYsdmKINio2YrYtCDYp9iy2YfYstin2LEg2LLYqNin2YTZhyDar9ix2K8g2KfYsiDYs9i32K0g2YXZhti32YLZhyAy

درجهت پیشگیری از حضور ضایعاتی‌ها در سطح منطقه انجام شد:

جمع آوری بیش ازهزار زباله گرد از سطح منطقه 2

شهردار منطقه دو مشهد از جمع آوری 1150زباله گرد در تیرماه ماه خبرداد.

به گزارش روابط عمومی شهردرای منطقه 2، حجت فرقانی گفت: طی ماه گذشته اقدامات بسیاری در زمینه پیشگیری از حضور ضایعاتی‌ها در منطقه انجام شده است ودر تیرماه یک هزار و 150زباله‌گرد از معابر منطقه جمع آوری شده‌اند.
وی اظهار کرد: وزن ضایعات جمع آوری شده ازکوله پشتی ها و زباله گرد ها و انبار های ضایعات 5تن و 40کیلوگرم بود که به سازمان مپ تحویل داده شد.
شهردار منطقه 2عنوان کرد: در این عملیات 14مورد سه چرخ و موتورهای ضایعاتی ،12 مورد گاری و فرغون های ضایعاتی،4مورد اعمال قانون خودرو های تفکیک کننده غیر مجازجمع آوری معرفی به پسماند جهت اعمال قانون انجام شد.
وی اضافه کرد: زباله‌گردها با نازیباکردن منظر شهری و آلودگی معابر باعث ایجاد نارضایتی شهروندان می‌شود به همین دلیل شهروندان باید در این مورد با شهرداری همکاری کنند.
فرقانی بیان کرد: اگر شهروندان در ساعت مقرر زباله‌هایشان را بیرون از منزل بگذارند مشکل حضور زباله‌گردها در محلات کمتر می‌شود.

منبع:
آدرس کوتاه شده: