شنبه, ۳۰ مرداد ۱۴۰۰ ۱۵:۲۸ ۱۲
طبقه بندی: فضای سبز
چچ
2YjYrNmK2YYg2LnZhNmBINmH2KfZiiDZh9ix2LIg2Ygg2YPYp9i02Kog2YHYtdmE2Yog2q/Zitin2YfYp9mGINiv2LEg2YXZhti32YLZhyAy

در راستای زیبایی بصری شهر صورت گرفت؛

وجین علف های هرز و کاشت فصلی گیاهان در منطقه 2

شهردار منطقه دو مشهد از وجین علف های هرز و کاشت گل های فصلی ، چمن نشایی و درختان در سطح منطقه خبر داد.

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه 2،شهردار منطقه دو مشهد از وجین علف های هرز و کاشت گل های فصلی ، چمن نشایی و درختان در سطح منطقه خبر داد.

حجت فرقانی افزود: علف های هرز علاوه بر ایجاد نازیبایی بصری درسطح فضای سبز و محوطه های چمن باعث تخریب و نابودی چمن می شوند.

وی تصریح کرد: درهمین راستا وجین و حذف علف های هرز به صورت مستمر دردستورکار عوامل خدوم اداره فضای سبز منطقه قراردارد و طی بازدیدهای شبانه روزی در صورت مشاهده ،نسبت به وجین آن ها در اولین فرصت اقدام می شود.

شهردار منطقه بیان کرد: به منظورحفظ طراوت و زیبایی فضای سبز شهری در هفته گذشته 58هزار و 260متر مربع از علف های هرز سطح منطقه وجین و بیش از 2هزار بوته گل فصلی، 30اصله درخت و 130متر مربع چمن نشایی کاشته شد.

آدرس کوتاه شده:
No Cache
Gt: 1.4893959363302
Qt: 1.2263050079346