یکشنبه, ۳۱ مرداد ۱۴۰۰ ۱۴:۳۳ ۲۶
طبقه بندی: فضای سبز
چچ
2LTYs9iq2LTZiCDZiCDYs9mF2b7Yp9i02Yog2KrYp9io2LPYqtin2YbZiiDYr9ix2K7Yqtin2YYg2K/YsSDZhdmG2LfZgtmHINiv2Yg=

در راستای شادابی و سرسبزی فضای سبزصورت گرفت؛

شستشو و سمپاشی تابستانی درختان در منطقه دو

بیش از 5هزاراصله درخت برای کاهش آسیب‌های ناشی از ریزگردها و آفات، شستشوی شد.

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه 2، بیش از 5هزاراصله درخت برای کاهش آسیب‌های ناشی از ریزگردها و آفات، شستشوی شد.

حجت فرقانی با بیان این خبر اظهارکرد: با توجه به تغییر شرایط اقلیمی که باعث گرم شدن هوا، کاهش رطوبت محیط و شیوع ریزگردها به خصوص در فصل تابستان می‌شود به دلیل برهم خوردن تعادل بین جذب آب توسط ریشه و دفع آن توسط برگ‌ها در درختان به ویژه در گرمای شدید تابستان دچار خزان زودرس شده و یا حتی حالت سرخشکیدگی در درخت ظاهر می‌شود که این موضوع ضمن ظاهر نازیبا، باعث ضعف درخت شده و دیر زیستی آن را کاهش می‌دهد.

وی گفت: بیش از5هزارو 220هزار اصله درخت و 1700مترمربع پرچین درهفته گذشته در سطح منطقه دو شستشو شده است.

شهردار منطقه دو عنوان کرد: به منظور کنترل آفات و مبارزه با بیماری های گیاهی، درختان و درختچه های سطح منطقه سم پاشی می شوند.
گفتنی است : در این عملیات 668اصله درخت و 5هزارو 200متر مربع پرچین در سطح منطقه سمپاشی شد.

منبع:
آدرس کوتاه شده:
No Cache
Gt: 2.0322052637736
Qt: 2.155946969986