چهارشنبه, ۰۳ شهریور ۱۴۰۰ ۱۱:۲۱ ۴۸
طبقه بندی: فضای سبز
چچ
2KjYsdqv2LLYp9ix2Yog2KzZhNiz2Ycg2KjYp9iy2q/YtNin2YrZiiDYp9iz2KrYudmE2KfZhdin2Kog2KfYr9in2LHZhyDZgdi22KfZiiDYs9io2LI=

گزارش تصویری :

برگزاری جلسه بازگشایی استعلامات اداره فضای سبز

برگزاری جلسه بازگشایی استعلامات اداره فضای سبز

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه دو ، با حضور حسین عارف خانی ؛ معاون اداری و پشتبانی منطقه ،جلسه بازگشایی 7پروژه استعلامی اداره فضای سبز برگزار شد .

منبع:
آدرس کوتاه شده:
No Cache
Gt: 1.7653247515361
Qt: 1.6978466510773