فهرست طبقات
چهارشنبه, ۰۳ شهریور ۱۴۰۰ ۲۱:۱۶ ۴۰
طبقه بندی: خدمات شهری
چچ
2KfZhtio2KfYsdmH2KfZiiDYttin2YrYudin2Kog2LrZitix2YXYrNin2LIg2YXYrdmE2Ycg2KfYs9mF2KfYudmK2YQg2KLYqNin2K8g2KzZhdi54oCM2KLZiNix2Yog2LTYrw==

شهردار منطقه دو مشهد خبر داد:

انبارهای ضایعات غیرمجاز محله اسماعیل آباد جمع‌آوری شد

شهردار منطقه دو مشهد از جمع آوری انبار ضایعات غیر مجاز در محله اسماعیل آباد خبر داد.

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه 2،شهردار منطقه دو مشهد از جمع آوری انبار ضایعات غیر مجاز در محله اسماعیل آباد خبر داد.

حجت فرقانی با بیان این مطلب افزود: در پی شکایت مردمی، شماری از انبارها و محل دپوی ضایعات در محله اسماعیل آباد منطقه دو جمع‌آوری شد.
وی بیان کرد: اداره خدمات شهری منطقه ضمن ارسال اخطار و در پی آن اخذ دستور قضائی در این محله ها حاضر و نسبت به جمع آوری و دپو انبارهای غیرمجاز ضایعات اقدام کرد.
شهردارمنطقه دو اظهارکرد: این انبارها به دلیل ایجاد سرو صدا، بوی نامطبوع و مشکلات زیست محیطی باعث نارضایتی شهروندان شده بود که در راستای حمایت از حقوق شهروندان و شکایت مردمی جمع آوری شد.
گفتنی است: در جمع آوری انبارهای ضایعات در محله اسماعیل آباد 3هزارو 930کیلوگرم ضایعات جمع آوری ،6 انبار پلمب و 15انبار نیز توسط مالک تخلیه شد.

منبع:
آدرس کوتاه شده: