فهرست طبقات
پنجشنبه, ۰۴ شهریور ۱۴۰۰ ۱۰:۱۸ ۸۷
طبقه بندی: روابط عمومی
چچ
2KrYsdmD2YrYqCDZg9mF2YrYqtmH4oCMINmG2LjYp9ix2KrZiiDYtNmF2KfYsdmHIDLYtNmI2LHYp9mKINin2LPZhNin2YXZiiDYtNmH2LEg2YXYtNmH2K8=

برای نخستین سال فعالیت شورای ششم مشخص شد:

ترکیب کمیته‌ نظارتی شماره 2شورای اسلامی شهر مشهد

حسن منصوریان، ایمان فرهمندی، غلامحسین صاحبی عضو کمیته نظارتی شهرداری مناطق 2و 10شدند.

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه دو به نقل از شهرآرا اعضای کمیته های نظارتی برای نخستین سال فعالیت شورای ششم مشخص شد. براین‌اساس حسن موحدیان، هاشم دائمی، حمید ضمیری به عضویت کمیته نظارتی شماره یک (مناطق ۴ و ۹) در آمدند و حسن منصوریان، ایمان فرهمندی، غلامحسین صاحبی نیز در کمیته نظارتی شماره دو (مناطق ۲ و ۱۰) عضو شدند.

براین‌اساس در سال اول کمیته نظارتی شماره سه (مناطق یک و ۵ و ۱۲) با حضور حسین حسامی، مجید دبیریان، مجید طهوریان عسکری تشکیل جلسه خواهد داد و کمیته نظارتی شماره چهار (مناطق ۶ و ۷ و ثامن) نیز با حضور مهدی ناصحی، فاطمه سلیمی، حسن کریمدادی برگزار می‌شود. کمیته نظارتی شماره پنج (مناطق ۳ و ۸ و ۱۱) نیز با عضویت موسی‌الرضا حاجی‌بگلو، سیدحسین علوی‌مقدم و سیدابراهیم علیزاده تشکیل می‌شود.

منبع:
آدرس کوتاه شده:
No Cache
Gt: 1.9750061035156
Qt: 2.0389897823334